فروشگاه اینترنتی پرشیلا

فروشگاه اینترنتی پرشیلا ، ورود

آبگرمكن برقی مدل ساحل770مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 70 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 34 کیلوگرم - حجم مخزن : 70 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده برقی SE200
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 168 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 58 کیلوگرم - حجم مخزن : 168 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده برقی سپهرالکتریکSE250
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 182 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 64 کیلوگرم - حجم مخزن : 182 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل مرجان760مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 60 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 42 کیلوگرم - حجم مخزن : 60 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل صدف700مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 100 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - حجم مخزن : 100 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل نیلوفر730مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 130 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - حجم مخزن : 130 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود