فروشگاه اینترنتی پرشیلا

فروشگاه اینترنتی پرشیلا ، ورود

لباسشویی6کیلوپاکشوماWFU-6308
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی

۶,۵۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی7کیلوپاکشوماWFU73124
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۷,۶۵۶,۴۵۸ تومان

۶,۷۳۷,۶۸۳ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی7کیلوپاکشوماWFU73201
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۷,۳۶۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی9کیلوپاکشوماTFI-93403
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۸,۴۶۷,۶۰۰ تومان

۷,۴۵۱,۴۸۸ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی8کیلوپاکشوماTFU83401
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۸,۷۶۱,۳۷۹ تومان

۷,۷۱۰,۰۱۳ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی7کیلوپاکشوماTFU73401
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, صفحه نمایشگر ال ای دی, ADD WASH, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۸,۷۷۴,۳۷۸ تومان

۷,۷۲۱,۴۵۳ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی8کیلوپاکشوماTFI83403
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۸,۷۹۸,۷۸۹ تومان

۷,۷۴۲,۹۳۴ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی9کیلوپاکشوماWFU91409
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۸,۹۳۲,۷۷۳ تومان

۷,۸۶۰,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی8کیلوپاکشوماTFI-83404
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, خشک کن 100%, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۸,۹۸۱,۰۶۳ تومان

۷,۹۰۳,۳۳۵ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی9کیلوپاکشوماTFI-93402
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۹,۱۰۲,۳۶۷ تومان

۸,۰۱۰,۰۸۳ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFI-83437
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۹,۵۱۵,۳۲۶ تومان

۸,۳۷۳,۴۸۷ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFI-83413
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, خشک کن 100%, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۹,۵۱۵,۳۲۶ تومان

۸,۳۷۳,۴۸۷ تومان

جزئیات کالا

لباسشویی8کیلوپاکشوماTFI83405
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, برنامه دلخواه, QUICK WASH

۱۲ %
تخفیف

۹,۵۵۴,۳۲۲ تومان

۸,۴۰۷,۸۰۳ تومان

جزئیات کالا

ماشین لباسشویی پاکشوما 6کیلوگرمTLF-62501
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6.2 کیلویی - گریدانرژی : +A - دور موتور : 800 دوردردقیقه

ناموجود

ماشین لباسشویی پاکشوما6.2 کیلوگرمTLF-62511
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6.2 کیلویی - گریدانرژی : +A - دور موتور : 800 دوردردقیقه - مشخصات : دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی6کیلوپاکشوما6802
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 800 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی7کیلوزیروواتOZ1273
زیرووات

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی8کیلوزیروواتOZ1380
زیرووات

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1300 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی8.5کیلوزیروواتOZ1485
زیرووات

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8.5 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی

ناموجود

لباسشویی9کیلوکندیGVC-D913B
کندی

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی6کیلوکرالMFW20602
کرال

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی

ناموجود

لباسشویی پاکشوما6کیلومدلCFU62101
کندی

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی6کیلوپاکشوما6880
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFU-80802
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 800 دوردردقیقه

ناموجود

لباسشویی7کیلوکرالMFW27201
کرال

مشخصات کالا گارانتی : 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : +A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی6کیلوسامسونگB1263
سامسونگ

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه سام سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مجهز به حباب ساز - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی9کیلوزیروواتOZ1390
زیرووات

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1300 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی

ناموجود

لباسشویی9کیلوزیروواتOZ1590
زیرووات

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی7کیلوسامسونگJ1243
سامسونگ

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه سام سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مجهز به حباب ساز - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی7کیلوپاکشوماWFU70124
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی7کیلوپاکشومامدلMFU73403
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, QUICK WASH

ناموجود

لباسشویی8کیلوکندیCBWD8514D
کندی

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی

ناموجود