فروشگاه اینترنتی پرشیلا

فروشگاه اینترنتی پرشیلا ، ورود

آبگرمكن گازی مخزندارایستاده شبنم910 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 90 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 40 کیلوگرم - حجم مخزن : 90 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۹ %
تخفیف

۱,۵۷۶,۲۰۰ تومان

۱,۴۳۴,۳۴۲ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مخزندارایستاده نسترن910 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 120 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 120 کیلوگرم - حجم مخزن : 120 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۹ %
تخفیف

۱,۷۸۷,۱۰۰ تومان

۱,۶۲۶,۲۶۱ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مدل یاس930مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 140 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱۱ %
تخفیف

۱,۸۸۷,۰۰۰ تومان

۱,۶۷۹,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مدل ارغوان900مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 190 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 119 کیلوگرم - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱۱ %
تخفیف

۲,۰۵۳,۵۰۰ تومان

۱,۸۲۷,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مدل یکتا970مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 190 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 102 کیلوگرم - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱۱ %
تخفیف

۲,۳۳۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۷۴,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریکSE15G
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 55 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 46 کیلوگرم - حجم مخزن : 55 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن گازی مدل نرگس998مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 50 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 43 کیلوگرم - حجم مخزن : 50 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریکSE444
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 157 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 86 کیلوگرم - حجم مخزن : 157 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازیSE555سپهرالکتریک
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 175 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 93 کیلوگرم - حجم مخزن : 175 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریکSE666
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 210 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 100 کیلوگرم - حجم مخزن : 210 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن گازی مدل مروارید960مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 140 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 82 کیلوگرم - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود