فروشگاه اینترنتی پرشیلا

فروشگاه اینترنتی پرشیلا ، ورود

آبگرمكن گازی مخزندارایستاده شبنم910 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 90 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 40 کیلوگرم - حجم مخزن : 90 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۹ %
تخفیف

۱,۵۷۶,۲۰۰ تومان

۱,۴۳۴,۳۴۲ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مخزندارایستاده نسترن910 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 120 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 120 کیلوگرم - حجم مخزن : 120 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۹ %
تخفیف

۱,۷۸۷,۱۰۰ تومان

۱,۶۲۶,۲۶۱ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مدل یاس930مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 140 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱۱ %
تخفیف

۱,۸۸۷,۰۰۰ تومان

۱,۶۷۹,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مدل ارغوان900مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 190 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 119 کیلوگرم - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱۱ %
تخفیف

۲,۰۵۳,۵۰۰ تومان

۱,۸۲۷,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی مدل یکتا970مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 190 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 102 کیلوگرم - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱۱ %
تخفیف

۲,۳۳۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۷۴,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن برقی ديواری سپهرالکتریکSE7G
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 26 لیتری - نوع : دیواری - وزن : 19 کیلوگرم - حجم مخزن : 26 لیتر - ظرفیت حرارتی : 1290 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن گازی مخزنی ديواری سپهرالکتریکSE10G
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 40 لیتری - نوع : دیواری - وزن : 34 کیلوگرم - حجم مخزن : 40 لیتر - ظرفیت حرارتی : 4500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریکSE15G
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 55 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 46 کیلوگرم - حجم مخزن : 55 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل ساحل770مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 70 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 34 کیلوگرم - حجم مخزن : 70 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمکن دیواری کیانا ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : گارانتی 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 17 - نوع : دیواری - وزن : 22 کیلوگرم - حجم مخزن : 17110 لیتر - ظرفیت حرارتی : 18000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمکن دیواری لادن ایران شرق دارای نمایشگردیجیتال
ایران شرق

مشخصات گارانتی : گارانتی 36 ماهه ایران شرق - نوع : دیواری - حجم مخزن : 110 لیتر - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده برقی SE200
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 168 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 58 کیلوگرم - حجم مخزن : 168 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده برقی سپهرالکتریکSE250
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 182 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 64 کیلوگرم - حجم مخزن : 182 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن دیواری مدل لاله999 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 50 لیتری - نوع : دیواری - وزن : 48 کیلوگرم - حجم مخزن : 50 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن گازی مدل نرگس998مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 50 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 43 کیلوگرم - حجم مخزن : 50 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل صدف700مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 100 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - حجم مخزن : 100 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل مرجان760مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 60 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 42 کیلوگرم - حجم مخزن : 60 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریکSE444
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 157 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 86 کیلوگرم - حجم مخزن : 157 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازیSE555سپهرالکتریک
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 175 لیتر - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 93 کیلوگرم - حجم مخزن : 175 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن برقی مدل نیلوفر730مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 130 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - حجم مخزن : 130 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریکSE666
سپهرالکتریک

مشخصات گارانتی : 36 ماهه سپهرالکتریک - گنجایش : 210 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 100 کیلوگرم - حجم مخزن : 210 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن نفتی مخزندارایستاده شمس830 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 24 ماهه ایران شرق - گنجایش : 130 لیتری - نوع : ایستاده نفتی - وزن : 130 کیلوگرم - حجم مخزن : 20 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن گازی مدل مروارید960مخزنی ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - گنجایش : 140 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 82 کیلوگرم - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن نفتی مخزندارایستاده شفق880 ایران شرق
ایران شرق

مشخصات گارانتی : 24 ماهه ایران شرق - گنجایش : 185 لیتری - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 130 کیلوگرم - حجم مخزن : 20 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود